Støtteforeningen Fjordhusene Ringkøbing

Velkommen til Støtteforeningen Fjordhusene Ringkøbing

Vores motto er: "Alle børn har fortjent et godt liv"


INDKALDELSE TIL ORDINÆRGENERALFORSAMLING

Støtteforeningen Fjordhusene Ringkøbing.

Indkaldelse sker i henhold til § 6 i Vedtægter for foreningen.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 28. maj 2024 kl. 17.00
i Cafe Den Glade Gulerod, Torvet, 6950 Ringkøbing med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsen beretning

3.       Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.

4.       Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.

5.       Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer for Støtteforeningen:

1.       §6 stk.2 ændres til:

Ordinær Generalforsamling afholdes en gang årligt senest 1 juni.

2.       §8 stk. 1 ændres til:

Bestyrelsen består af 4 – 6 medlemmer.

6.       Valg til bestyrelsen.

a.       Valg af formand (i lige år)

b.       Valg af kasserer (i ulige år)

c.       Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år, 1 i ulige år)

d.       Valg af suppleant

7.       Valg af revisor

8.       Eventuelt.

Program:
Kl. 17.00 Ordinær Generalforsamling.
kl. 18.00 Spisning
kl. 19.00 Tak for i aften

Tilmelding senest tirsdag den 21. maj 2024 til Leif Glintborg, mail leif@lgcompany.dk

 

Forslag fra medlemmer der ønskes behandler på generalforsamlingen skal være fremme hos bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen

Endelig dagsorden kommer på hjemmesiden senest to uger før generalforsamlingen

Ringkøbing, den 04. april 2024

Med venlig hilsen
Leif Glintborg, formand

Støtteforeningens formål er at:

  • yde Fjordhusene Ringkøbing støtte såvel praktisk som økonomisk.
  • Støtteforeningen har ligeledes til formål at opbygge og vedligeholde støtten fra civilsamfundet.

Der arbejdes ud fra 3 fokusområder:

  • Frivillige – lokale voksne, familier og unge der vil gøre en forskel for de børn og unge, der opholder sig på Fjordhusene.
  • Sponsorstøtte/erhvervssamarbejde – virksomheder, foreninger, fonde, private, donationer, gaver og erhvervssamarbejde om fritidsjobs, praktikker, lærepladser.
  • Foreningslivet – samarbejde om klubinvolvering, fritidsinteresser, kreativitet udfoldelse m.m.
Støtteforeningens Bestyrelse
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.